GDPR

Informace o zpracování osobních údajů 

pro účely ochrany dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Kdo Vaše údaje zpracovává

Vaše údaje zpracovává společnost IQ ENERGY s.r.o., IČ 290 26 695, se sídlem Na Děkance 2109/1a, Nové Město, 128 00 Praha 2 (označení LEAGLEONE, LegalLearning.cz, případně L-learnig jsou projektová označení).

Proč a jaké údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom mohli provozovat naše služby a tyto služby dále zlepšovat. Identifikační a kontaktní využíváme také pro marketingové účely na základě oprávněného zájmu informovat vás o novinkách ve službách, které Vám již poskytujeme, abychom vám mohli nabídnout naše další obdobné produkty a služby. Odebrání souhlasu má za následek ukončení zasílání těchto marketingových materiálů a výmaz nebo anonymizaci vašeho e-mailu. Údaje zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních a dalších právních povinností. 

Zpracováváme informace, které nám sdělíte při registraci za účelem odběru novinek, e-learningu, využití e-shopu, případně za jiným účelem. Zpracováváme ty údaje, které nám sdělíte (zpravidla e-mail, jméno a příjmení, fakturační a případně další vámi uvedené údaje).

Zpracováváme také informace, které získáváme při využívání našich služeb. Když navštívíte náš web, automaticky ukládáme některé informace v protokolech serveru (informace o zařízení, IP adresa). Využíváme soubory cookies (pomáhají nám pamatovat si vaše preference, abyste je nemuseli znovu vkládat při návrhářů na stránky). Evidujeme vaše požadavky a vyhodnocujeme, zda byl váš požadavek vyřízen. 

Vaše práva

V souladu s předpisy upravujícími ochranu osobních údajů máte právo dle povahy zpracování:

  • požadovat přístup ke svým osobním údajům a žádat vysvětlení, pokud máte podezření na neoprávněné zpracování; za přístup k osobním údajům standardně neúčtujeme žádnou náhradu nákladů, pokud Vaše žádost nebude opakovaná či nepřiměřená,
  • požadovat opravu či doplnění nepřesných osobních údajů nebo jejich likvidaci,
  • vznést proti zpracování námitku a žádat nápravu závadného stavu,
  • podat stížnost proti tomuto zpracování u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
  • požadovat přenos, výmaz a omezení zpracování.

Kontakt

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na mailové adrese michaela@leagleone.cz, případně na dalších kontaktech, uvedených na tomto webu.

Další informace

Vaše údaje ukládáme v souladu platnými archivními předpisy maximálně po dobu deseti po ukončení poskytování našich služeb nebo produktů.