V čem je výhoda

Jde o peníze, insolvenci firmy, vaši odpovědnost nebo majetek? Záleží vám na výsledku? Radit vám může kde kdo, před soudem ale můžete mít jen jednoho právního zástupce. Svěříte jeho výběr jiným? Je to volba, která často předurčí výsledek. Spolehnete se na zprostředkované informace? Ti, kdo je šíří, mohou mít jiné zájmy než vy. Přijměte raději vlastní informované rozhodnutí. Máme pro vás řešení.

Co pomáhá při výběru právníka?

S právníky je to stejné jako s jinými odborníky. Mohou mít talent, ale zkušenosti získávají až praxí. Teprve čas jim dává schopnost vidět problémy v souvislostech a nalézat řešení tam, kde je jiní nevidí. Zkušeného právníka poznáte podle toho jak mluví, a jak přesvědčivě přitom působí.

Naše instinkty nás chrání od nepaměti.

Výzkumy ukazují, že schopnost hodnotit lidi je naším evolučním výdobytkem. Při pozorování druhých podvědomě sledujeme mimiku, gesta, tón hlasu, způsob navazování očního kontaktu.

Teorie předpokládá stejně schopné právníky. Problém praxe je, že stejně schopní nejsou.

Právníci, kteří se orientují v prostředí justice, představují pro své klienty konkurenční výhodu. Mýlil by se ovšem ten, kdo by si myslel, že je mají rádi všichni. Když získáváte reference, dejte si pozor, zda se neptáte neúspěšné protistrany. Nejlépe ale uděláte, když se obejdete bez cizích zaujatých komentářů a spolehnete se na svůj vlastní úsudek. Vyžaduje to sice trochu soustředěné pozornosti, ale vyplatí se to.

Jak na to?

Pusťte si webcast s vybraným odborníkem a pozorně jej sledujte.

Jak na vás působí? Umí srozumitelně popsat podstatu problému? U advokátů jsou důležité nejen znalosti, ale především způsob vystupování. Věříte, že právě tento právník dokáže reprezentovat váš zájem u soudu? Svěříte mu svůj případ nebo věc firmy, za kterou odpovídáte? Dokážete mu důvěřovat? Využijte svůj instinkt a zodpovězte si tyto otázky. Spolehněte se na schopnost vlastního úsudku. Rozhodněte se sami! Před potvrzením mandátu ostatně můžete advokáta konfrontovat s názory svých interních poradců.