Pro právníky

Chcete rozvíjet své podnikání moderními prostředky, posílit svou značku a oslovit potenciální klienty? Trh právních služeb se změnil. Není to už trh prodávajících, ale trh kupujících.

Především firmy a korporace si více vybírají. Nové klienty neoslovíte starými prostředky. Je to stejně marné, jako hledat brýle na jiném místě, než kde jste je odložili. Dnes nestačí jen dělat dobře svou práci a čekat na doporučení. Zadavatelé právních zakázek hledají a ověřují informace na internetu. Je běžné, že osloví několik právních kanceláří, které je zaujmou a mezi nimi si vyberou.

Klasická reklamní sdělení u právníků příliš nefungují. Soudobý trend představují autoritativní komentáře, které stručně informují o právním problému, pomáhají jej pochopit a směřují diváky k jeho řešení. Když uchopíte téma srozumitelně, můžete zaujmout své potenciální klienty.

Kvalita se dnes předpokládá. Chcete-li ale uspět na trhu právních služeb, stojí před vámi otázka: Jak se vaši potenciální klienti dozví, v čem jste dobří a proč by si vás měli vybrat? Bez kvalitního PR se neobejdete. Přečtěte si knihu strategického konzultanta Jaapa Bosmana Smrt právnické firmy (Death of a Law Firm).

Chcete využít moderní technologie a udávat trend ve svém oboru? Jděte svým klientům naproti a zaujměte je. Jak ukazují interní výzkumy, pro právníky představují ideální formu sebeprezentace krátké video-tipy na téma co dělat, když nastane určitá právní situace. Poskytnete potenciálním klientům zdarma hodnotu v podobě právní informace, nenásilně se jim představíte a přiblížíte jim svou odbornost. Ukážete jim možnosti, o kterých nevědí. Navedete je na právní řešení, které s vaší pomocí zvládnou.

Natočíme s vámi profesionální video a umístíme jej na specializovaný portál najdipravnika.online, který umožňuje  zadavatelům právních služeb snadné vyhledávání podle vaší specializace. Videa umísťujeme na sociální sítě a pravidelně je přebírají nová média, např. www.lidovky.cz nebo www.televizeseznam.cz. Pro posílení účinku vašeho projevu s námi můžete těsně před natáčením videa absolvovat krátký mediatrénink.

Přibližte své právní znalosti zadavatelům právních služeb prostředky dnešní doby.

Získejte nové klienty!  

Cena již od 7 500 Kč.