Zpozdili jste se někdy s fakturací své odměny? Pokud ano, tak zbystřete! Velký senát Nejvyššího soudu nedávno vydal významný rozsudek 31 Cdo 3125/2022 v oblasti promlčení, kterým vyřešil spornou otázku, na kterou může mnoho z nás v praxi narazit.

 

Lukáš Žáček

advokát – partner
Z/C/H Legal

 

 

Nejvyšší soud totiž rozhodl, že promlčecí lhůta začíná běžet již od chvíle, kdy jste poprvé mohli vystavit fakturu za své služby.

To znamená, že promlčecí lhůta (standardně tříletá) nezačíná běžet až okamžikem, kdy fakturu vystavíte.

Ilustrujme řešenou otázku na následujícím příkladu:

S kupujícím jste si ujednali, že za Vaše zboží můžete požadovat zaplacení až po jeho dodání s tím, že Vaše odměna je splatná do 14 dnů od vystavení faktury.

Takové ujednání je v praxi velmi časté. S ohledem na rozhodnutí velkého senátu Nejvyššího soudu promlčecí lhůta Vaší pohledávky běží v tomto případě již od okamžiku, kdy jste zboží dodali, nikoliv až okamžikem, kdy vystavíte Vaši fakturu!

Doporučujeme proto, abyste vystavování faktur za Vaše služby nepodceňovali. Opožděné vydání faktur Vás může stát odměnu, kterou si za své služby zasloužíte.

Závěr

Máte-li pochybnosti týkající se promlčení či jen chcete vhodně nastavit promlčecí lhůty ve svých smlouvách, neváhejte se na nás obrátit.

Autor: Lukáš Žáček