JUDr. Peter Kerecman, PhD. Advokátska kancelária, spoločnosť s ručením obmedzeným